Etkinlik Haberi
Nitelikli eleman istihdamı ve firmalar arası sinerjinin yaratılıp işbirliklerinin artırılması konusunda önerileri, sıkıntıları, fikirleri olan firma temsilcileriyle beyin fırtınası yapıp çözüm yolları bulmak amacıyla sizleri 03.12.2013, saat 14.00 te GOSB Teknopark Yönetim Konferans Salonuna bekliyoruz.
TTO Nedir?
Akademik araştırma sonuçlarının etkin ve hızlı bir şekilde ticarileşmesi; sanayicilerin ihtiyaç duyduğu ar-ge çalışmalarının yürütülmesi; yenilikçi ürünlerin toplumsal faydaya dönüştürülmesi yönünde faaliyetleri yürüten organizasyondur.
TTO'nun Amacı
Firmaların Ar-Ge çalışmalarının artırılması, Ar-Ge fon kaynaklarının teşvik edilmesi, Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, Girişimciliğin desteklenmesi ve girişim sermayesi fonlarının artırılması, Patent ve faydalı model başvurularının artırılmasıdır.
TTO Süreçleri
Temelde, sanayici ihtiyacı ve buluş tespit edilip değerlendirilir. Buluş koruma altına alınıp; buluş sahibi ile ticarileşme planı yapılır ve ürün ticarileştirilir.

Teşvikler

Hibe destek programları hakkında duyurular ve bilgilendirmeler

Teşvikler

Etkinlikler

Sanayiciler ve Akademisyenler için
eğitim ve bilgi günleri

Etkinlikler

Akademisyenler İçin

İhtiyaç duyulan ve talep edilen buluş ve yenilikçi ürün çağrıları

Akademisyenler İçin

Sanayiciler İçin

Akademisyenlerin, buluş ve yenilikçi ürünleri ile ilgili yatırımcılara çağrısı

Sanayiciler İçin